Uitvoering IOAW / IOAZ

Naam verwerking: 
Uitvoering IOAW / IOAZ
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Werk en Inkomen / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
verstrekking IOAW/ IOAZ uitkering, onderzoek naar rechtmatigheid en beeëndigingen
Betrokkenen: 
aanvrager, eventuele ex-partner, kostendelers, overige inwoners
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, inkomensgegevens, woonlasten, arbeidsgegevens, Opleiding gegevens, echtscheiding en alimentatie- en onderhoudsgegevens
Herkomst: 
Suite, SUWI-net aangeslotenen, GBA-V, BRP, bewindvoerders, advocaten, gemachtigden, werkgevers, CAK team wanbetalers/onverzekerden, inlichtingenbureau, Werkom, zelfstandigenloket Halte Werk, deurwaarder, arbeidsdeskundige, arts, LBIO
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, belastingdienst, bewindvoerders, UWV, deurwaarder, inlichtingenbureau, CAK, inlichtingenbureau, Werkom, Zilverenkruis, arts/arbeidsdeskundige Treve, SVB, re-integratiebedrijf, CBS, deurwaarder, zelfstandigenloket Halte Werk
Bewaartermijn: 
11 jaar na beeëndiging of volledige aflossing vordering
Verwerker: 
Centric