Uitvoeren (aanvraag) leerlingenvervoer

Naam verwerking: 
Uitvoeren (aanvraag) leerlingenvervoer
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Verantwoorde en rechtmatige afhandeling van een aanvraag tot en het beheren van leerlingenvervoer en het uitvoeren van ingediende declaraties
Betrokkenen: 
aanvrager, leerling, contactpersoon school of instelling
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Handtekening, Bankrekeningnummer, inkomensgegevens, BSN, onderwijsnummer
Herkomst: 
School, declaratie ouder
Ontvangers: 
vervoerder, ouder
Bewaartermijn: 
tot de betrokkene 23 jaar wordt (automatische verwijdering uit Carel)
Verwerker: 
Eljakim