Uittreksel basisregistratie personen

Wat u moet weten

Er zijn diverse soorten uittreksels. Geeft u dus altijd precies aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

U kunt een aanvraag doen voor uzelf, uw op hetzelfde adres wonende echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en uw inwonende kinderen.

Vraagt u een uittreksel aan voor iemand anders? Dan heeft u een schriftelijke machtiging en een geldig (kopie) identiteitsbewijs van deze persoon nodig.
U kunt iemand ook machtigen om voor u een uittreksel te halen.

Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

Kosten

Een uittreksel kost € 13,40.

Meenemen

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning).

U kunt er op wachten.
 

Voorwaarden

U kunt een uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven.