Uitstallingsvergunning

Wat moet u moet weten

 Bij het verlenen van de vergunning wordt gelet op de mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Uitzondering vergunningplicht

Als de uitstalling van waren en/of reclameborden binnen de 1.20 m vanaf de gevel van het gebouw staan is er over het algemeen geen vergunning nodig. In specifieke situaties kan voor het uitstallen van waren en reclameborden wel een vergunning worden vereist. Bijvoorbeeld in verband met de inrichting van de straat. 

Kosten

De legeskosten voor de vergunning zijn € 46,20.