Uitreiken Koninklijke Onderscheiding

Naam verwerking: 
Uitreiken Koninklijke Onderscheiding
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Concernstaf
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het behandelen van aanvragen, advies uitbrengen aan de Commissaris van de Koning en uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding
Betrokkenen: 
kandidaat decorandus, aanvrager, contactpersoon van bijv. werk/vrijwilligersorganisatie mbt de kandidaat
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, antecedenten, arbeidsgegevens, werkgeversverklaring, BIG registratie (indien werkzaam (geweest) op medisch gebied),, ondersteuningsbrieven van vrijwilligersorganisatie(s), reden onderscheiding, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene, BRP, politie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Regionale Inspectie Gezondheidszorg Amsterdam (BIG-registratie), Centraal archief Bijzonders Rechtspleging (bij personen geboren voor 1932)
Ontvangers: 
Politie, justitie, Regionale Inspectie Gezondheidszorg Amsterdam (aanvraag informatie), Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (geboren voor 1932, tbv aanvraag informatie), betrokkene
Bewaartermijn: 
3 maanden na lintjesregen
Verwerker: 
Daisy