Uitnodiging aan veteranen voor de Purmerends Veteranendag en het Veteranencafé

Naam verwerking: 
Uitnodiging aan veteranen voor de Purmerends Veteranendag en het Veteranencafé
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Concernstaf
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Purmerendse veteranen uitnodigen voor de Purmerendse veteranendag
Betrokkenen: 
Purmerendse veteranen
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Administratienummer
Herkomst: 
Veteraneninstituut
Ontvangers: 
Stichting Veteranen Purmerend
Verwerker: 
nee