Uitgifte pasjes voor ondergrondse vuilcontainers

Naam verwerking: 
Uitgifte pasjes voor ondergrondse vuilcontainers
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Reiniging / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
De inwoner of bedrijf in de gelegenheid stellen om zich van afval te ontdoen in een aangewezen ondergrondse vuilcontainer
Betrokkenen: 
inwoners, contactpersoon bedrijf, contactpersoon eenmanszaak
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
BRP
Ontvangers: 
team belastingen, B-Waste (bedrijf dat pasjes maakt)
Bewaartermijn: 
Zolang het adres bestaat/contract loopt
Verwerker: 
B-Waste