Uitgifte hulpmiddelen zwerfafval aan vrijwilligers

Naam verwerking: 
Uitgifte hulpmiddelen zwerfafval aan vrijwilligers
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Reiniging / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Inwoners in de gelegenheid stellen hulpmiddelen te bestellen voor het vrijwillig rapen van zwerfafval en het beheren van de administratie hieromtrent.
Betrokkenen: 
vrijwilliger
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
Team Facilitair
Bewaartermijn: 
maximaal 1 jaar nadat de vrijwilliger stopt met de activiteiten
Verwerker: 
nee