Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Op die dag mogen alle stemgerechtigde Nederlanders kiezen wie hen de komende 4 jaar vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Voor deze verkiezingen heeft u stemrecht als u de Nederlandse nationaliteit heeft, op de dag van de stemming 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Voor meer informatie: Kiesraad - Rijksoverheid - Tweede Kamer