Tussenstap voor locatie Woonplek

Publicatiedatum: 
18 feb 2020
Het college heeft maandag 17 februari besloten om een tussenstap te maken als het gaat om de locatie van De Woonplek. Het college stelt niet meer aan de raad voor de locatie aan het Oudelandsdijkje in te zetten, maar stelt voor om de komende tijd te benutten om samen met de raad en zorgpartijen de criteria voor een locatie vast te stellen, een passende locatie te zoeken en het plan verder uit te werken.

Wethouder Thijs Kroese licht toe: “We zijn in een vroeg stadium naar de raad en de stad gegaan om over het plan te praten. Dat is spannend, omdat we in deze fase nog niet op alle vragen antwoord hebben. Het biedt echter wel de mogelijkheid om met omwonenden in gesprek te gaan en zorgen en suggesties in het plan te verwerken, voordat er een definitief besluit wordt genomen. Draagvlak in de raad is voor het succesvol doorlopen van een degelijk proces echter essentieel.”

Hoewel de behandeling in de commissie Samenleving begin deze maand perspectief biedt op een aangenomen raadsvoorstel, lijkt een extra tussenstap noodzakelijk. Kroese: “We voelen draagvlak voor de voorziening, dat is belangrijk en goed nieuws. Wel zien we veel partijen, ook voorstanders, worstelen met de locatie. Een goed proces met omwonenden en betrokkenen is met deze politieke worsteling in gedachten, slecht voor te stellen, zo niet onmogelijk. Zeker gezien de mate waarin en de manier waarop de weerstand tegen de ontwikkeling door omwonenden wordt geuit.”

Het college stelt de gemeenteraad nu voor de komende periode te benutten om samen met de raad en zorgpartijen de criteria voor een locatie voor De Woonplek vast te stellen. Vervolgens kan bekeken worden welke locatie(s) aan deze criteria voldoen en wordt uiteraard weer op een passende manier het participatieproces ingericht.

Het college heeft de agendacommissie van de gemeenteraad, die gaat over de agenda van de vergaderingen, verzocht het besluit bij het raadsvoorstel te wijzigen. Over het raadsvoorstel wordt op donderdag 27 februari een besluit genomen.