Trouwlocatie aanvragen

Naam verwerking: 
Trouwlocatie aanvragen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Inschrijving als trouwlocatie
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
naam, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Aanvrager
Ontvangers: 
Team burgerzaken
Bewaartermijn: 
Wordt opgeslagen in archief zonder einddatum
Verwerker: 
nee