Torenmolen 9

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
55
Beschrijving van het project: 

De voormalige locatie van de Montessorischool is op dit moment in gebruik als tijdelijke huisvesting voor leerlingen van de basisschool de Klim-op uit het Karekietpark 28-30 en door de Blauwe Zon (dagbehandeling voor autistische kinderen).

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De gemeente is van plan om dit oude schoolgebouw te slopen wanneer de Klim-op en de Blauwe Zon geen gebruik meer hoeven te maken van het pand. Daarbij zal de maatschappelijke bestemming deels worden gewijzigd waardoor woningbouw van 55 woningen aangevuld met een maatschappelijke voorziening mogelijk is.

Daarnaast is aan de ontsluitingsweg een kinderdagverblijf gevestigd dat in eigendom is van Wooncompagnie. De gemeente gaat in overleg met Wooncompagnie onderzoeken of het kinderdagverblijf ook kan worden meegenomen in deze herontwikkeling.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • Eind 2019 - Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt volgt een nieuwe informatieavond in het najaar van 2019
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.

Vragen

Stuur uw vraag naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl