Torenmolen 9

De voormalige locatie van de Montessorischool is op dit moment in gebruik als tijdelijke huisvesting voor leerlingen van de basisschool de Klim-op uit het Karekietpark 28-30 en door de Blauwe Zon (dagbehandeling voor autistische kinderen).

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De gemeente is van plan om dit oude schoolgebouw te slopen wanneer de Klim-op en de Blauwe Zon geen gebruik meer hoeven te maken van het pand. Daarbij zal de maatschappelijke bestemming deels worden gewijzigd waardoor woningbouw van 55 woningen aangevuld met een maatschappelijke voorziening mogelijk is.

Daarnaast is aan de ontsluitingsweg een kinderdagverblijf gevestigd dat in eigendom is van Wooncompagnie. De gemeente gaat in overleg met Wooncompagnie onderzoeken of het kinderdagverblijf ook kan worden meegenomen in deze herontwikkeling.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • Op 12 december 2019 is er een bewonersavond geweest. Deze varianten zijn getoond en besproken met de bewoners. We hebben hun op- en aanmerkingen genoteerd en gaan daar nu mee aan de slag. Daarbij hebben we verteld dat we de volgende avond naar alle verwachting in maart/april zullen organiseren. Op deze avond bespreken we de aangepaste schetsen met de aanwezigen, alsook de uitslagen van de onderzoeken die tot dan toe zijn gedaan.
  • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
  • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check Torenmolen.pdf
  • Nieuwe bewonersavond - de derde bewonersbijeenkomst is uitgesteld. We verwachten dat de avond in mei of juni plaatsvindt. Zodra de datum bekend is, ontvangen omwonenden een uitnodiging
  • 5 maart 2020  Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek.pdf
  • 21 september 2020 - Op 21 september is er een bewonersavond geweest. Deze werd live uitgezonden via ons Youtube-kanaal. Bij de opname van de bewonersavond is door technische problemen pas vanaf minuut 14 geluid te horen.

Ga naar (de samenvatting van) alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Heeft u nog een vraag en/of mocht u ons nog iets willen meegeven voor het vervolg mailt u dan naar: ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
55