Topdesk

Naam verwerking: 
Topdesk
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
ICT / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Het reserveren van ruimtes, middelen, catering. Het melden van storingen. Voor de groep werkplekbeheer: Het kunnen verifiëren van de gebruiker bij het aanvragen van een vergeten of verlopen wachtwoord. Om deze reden worden een aantal controle vragen gesteld. Het aanvragen van kantoorartikelen Het opzoeken van het zakelijke mobiele nummer
Betrokkenen: 
medewerkers gemeente Purmerend, externe inhuur, stagiaires
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer, geboortedatum, Geslacht, postcode (6-ppc)
Herkomst: 
team P&O, Team ICT, Beaufort, Actice directory
Ontvangers: 
Team ICT, Team Facilitair
Bewaartermijn: 
Persoonskaarten (persoonsgegevens) worden 1 dag na uitdiensttreding automatisch gearchiveerd.
Verwerker: 
nee