Toezicht en Handhaving RVV

Naam verwerking: 
Toezicht en Handhaving RVV
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het toezichthouden op en handhaven van de ontheffingen op de RVV
Betrokkenen: 
overtreder, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, Kenteken
Herkomst: 
klagers, politie
Ontvangers: 
Politie, Team toezicht en handhaving
Verwerker: 
Squit