Toezicht en handhaving Opiumwet

Naam verwerking: 
Toezicht en handhaving Opiumwet
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Toestemming
Doel: 
Toezicht houden op en handhaven van het gedoogbeleid (gedoogbrief)
Betrokkenen: 
coffeeshophouder, gemachtigde, mogelijke overtreder, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, ID-kopie
Herkomst: 
klagers, Toezichthouders BOA's (speciaal team), politie, GGD, Team juridische zaken en Veiligheid
Ontvangers: 
Politie, team veiligheid, justitie, GGD, Toezichthouders BOA's, Woonfraudeteam
Bewaartermijn: 
Na afronding/sluiting dossier handhaving
Verwerker: 
Squit