Toezicht en handhaving op Winkeltijden

Naam verwerking: 
Toezicht en handhaving op Winkeltijden
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Naleving van de Wet op de Winkeltijden
Betrokkenen: 
overtreder, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, KvK nummer, vestigingsnummer
Herkomst: 
klagers, toezichthouder, politie, Kamer van Koophandel
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, Team toezicht en handhaving, Politie
Bewaartermijn: 
Zolang het toezichtstraject loopt
Verwerker: 
Squit