Toezicht en handhaving op Kansspelen

Naam verwerking: 
Toezicht en handhaving op Kansspelen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Naleving van de Wet op de Kansspelen
Betrokkenen: 
overtreder, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, geboortedatum, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, vestigingsnummer, BSN
Herkomst: 
klagers, toezichthouder, politie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, Team toezicht en handhaving, Politie, Team VBA, Openbaar ministerie
Bewaartermijn: 
Zolang het toezichtstraject loopt
Verwerker: 
Squit