Toezicht en handhaving Drank en Horeca

Naam verwerking: 
Toezicht en handhaving Drank en Horeca
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Wettelijke verplichting
Doel: 
Naleving DHW voor zowel ondernemers als inwoners
Betrokkenen: 
mogelijke overtreder, eigenaar/beheerder van de horecazaak, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, KvK nummer, BSN, ID-kopie
Herkomst: 
klagers, Burgerzaken, Toezichthouders BOA's (speciaal team), politie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Team juridische zaken en Veiligheid
Ontvangers: 
Openbaar ministerie, Politie, team juridische en veiligheidszaken, Toezichthouders BOA's, Team VBA
Bewaartermijn: 
Zolang de aanvraag in behandeling is (behandeltermijn 8 weken) en indien toegekend zolang de betrokkene op de vergunning staat
Verwerker: 
Squit