Toezicht en handhaving a.g.v. inspectie kinderopvang

Naam verwerking: 
Toezicht en handhaving a.g.v. inspectie kinderopvang
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Toezicht en handhaving op de kinderopvanglocaties
Betrokkenen: 
houders kinderopvanglocaties
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
openbaar inspectierapport, Landelijk Register Kinderopvang
Ontvangers: 
GGD
Bewaartermijn: 
Totdat de houder stopt met activiteiten kinderopvang
Verwerker: 
DUO