Toespraak van burgemeester Don Bijl bij kranslegging Nationale Dodenherdenking

Publicatiedatum: 
4 mei 2020
Wat hadden wij tevoren een andere voorstelling van het vieren van 75 jaar vrijheid! Ook de traditionele herdenkingstocht die elk jaar op 4 mei plaatsvindt, kon dit jaar geen doorgang vinden. Wij weten allemaal dat het coronavirus dit onverantwoord maakt. De betekenis van 75 jaar vrijheid is er echter niet minder om. 75 jaar leven in een land waarin de grondrechten worden gerespecteerd, waarin de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd en waarin wij vervolging op grond van godsdienst of afkomst tegengaan.

In onze stad is door velen met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan een uitgebreid programma om de betekenis van 75 jaar vrijheid van vele kanten te belichten. Een programma voor jong en oud, waarbij wij zouden terugkijken, maar ook het heden en de toekomst belichten. Wij konden al op 1 januari kennis nemen van het gedicht van de vrijheid. Ook was het mogelijk een deel van het landelijk monument “Levenslicht” ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust te bezoeken in het Purmerends Museum. Daarna is het programma stilgevallen, waarbij het de zeer vraag is of het nog mogelijk zal zijn om nog gedeelten daarvan dit jaar mee te maken.

Dit laat onverlet dat wij vandaag op 4 mei 2020 met overtuiging en met eerbied stil willen staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en bij degenen die daarna bij vredesmissies het leven hebben verloren. Dat doen wij samen in verbondenheid, ieder op onze eigen manier. Dat doen wij in het besef van de enorme offers die mensen hebben gebracht om onze vrijheid te verdedigen. Een vrijheid die nooit vanzelfsprekend is.

In onze stad hebben in die oorlogsjaren mensen het hoogste gegeven. Ook daarna is dit gebeurd. Ter nagedachtenis aan de Purmerendse in Afghanistan omgekomen marinier Jeroen Houweling is er vandaag een naamplaquette aangebracht aan het viaduct over de Neckerstraat en het Noordhollandse kanaal. Dit viaduct is naar hem vernoemd. De officiële plechtigheid in het bijzijn van familie en genodigden zal op een later moment plaatsvinden als de omstandigheden dit weer toelaten.

Wij kunnen geen vergelijkingen maken met de periode van de Tweede Wereldoorlog maar wij leven wel weer in een moeilijke periode. Bij velen is er onzekerheid en bij sommigen angst. Emoties van allerlei aard en helaas ook van rouw moeten een plek krijgen. Wij vragen tegelijkertijd heel veel van mensen in de zorg. Als samenleving pakken wij deze crisis in het algemeen goed en verantwoord op. Voor velen heeft de betekenis van vrijheid weer een nieuwe dimensie gekregen. Ook de waarden van de rechtsstaat en het publieke belang hebben hernieuwde betekenis gekregen. Wij zullen hierover nog veel met elkaar spreken.

Dit jaar is ook het jaar waarin de Verenigde Naties 75 jaar bestaat. De internationale organisatie opgericht na de Tweede Wereldoorlog om in de wereldorde vrede te handhaven, hoe moeilijk dat ook is. Op dit onmisbare podium wordt de moeizame zoektocht naar vrede vorm gegeven, omdat er geen betere plek is.

Vandaag op 4 mei herdenken wij. Morgen vieren wij dat wij sinds 1945 weer in vrijheid leven. Dat markeren wij in onze hele stad, maar zeker in de Peperstraat waar destijds die vrijheid zo uitbundig is gevierd. Dit is zo duidelijk te zien op de indrukwekkende foto die afgelopen zaterdag in de krant is gepubliceerd. Wij vieren deze vrijheid in het besef dat wij samen verantwoordelijk zijn om deze door te geven aan nieuwe generaties. Een vrijheid die nooit vanzelfsprekend is.

kranslegging_4_mei_2020.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Piet Jonker