Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-07-2018.

Gemeente Purmerend wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

https://www.purmerend.nl (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Audits: Wij laten onze processen om webcontent te creëren regelmatig auditeren om vast te stellen of deze optimaal zijn ingericht om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen.
Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst content vóór publicatie op toegankelijkheid.
Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
Training werknemers: Onze redacteuren worden geschoold in de naleving van toegankelijkheidseisen.

Extra toelichting

Nog niet alle onderdelen zijn toegankelijk, maar we werken aan het toegankelijk maken daarvan door bijvoorbeeld redacteuren training te geven toegankelijke pdf's te maken en geregeld automatische testtools te gebruiken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.