Toegankelijkheidsverklaring

Deze website voldoet voor het grootste deel aan de webrichtlijnen. Aan het toegankelijk maken van o.a. pdf-documenten en kaartmateriaal werken we nog.