Toegang systemen en applicaties

Naam verwerking: 
Toegang systemen en applicaties
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
ICT / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Het verwerken van aanvragen mbt het beheer van de toegang tot systemen en ruimtes voor personeel, inhuurkrachten en stagiaires. Het aanmaken van een e-mailadres
Betrokkenen: 
medewerkers van de gemeenten, externe inhuur, stagiaires, manager
Persoonsgegevens: 
naam, personeelsnummer, Geslacht, functie, telefoonnummer, datum in-en uitdienst medewerker
Herkomst: 
team P&O, manager
Ontvangers: 
manager
Bewaartermijn: 
Totdat de aanvraag is verwerkt
Verwerker: 
RAET