Toegang Perfect View applicatie

Naam verwerking: 
Toegang Perfect View applicatie
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
ICT / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Overeenkomst
Doel: 
Toegang applicatie Perfect View
Betrokkenen: 
medewerkers van de gemeenten
Persoonsgegevens: 
naam, e-mailadres
Herkomst: 
vakafdeling
Ontvangers: 
Perfect View
Bewaartermijn: 
Zolang de overeenkomst loopt. Na beeindiging terugbezorging en/of verwijdering van de persoonsgegevens van de medewerkers (gebruikers)
Verwerker: 
Perfect View