Tijdelijke woningen

Woningbouw
bouw 100 tijdelijke woningen
Planning/fase: 
Dit jaar (2018) gaat de gemeente zelf ruim honderd tijdelijke woningen realiseren op vier locaties in de stad. Met dit initiatief hoopt de gemeente de druk op de woningmarkt wat te verzachten. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor inwoners van Purmerend, die om wat voor reden dan ook op korte termijn tijdelijke huisvesting nodig hebben. De definitieve voorwaarden en manier van toewijzen wordt nader uitgewerkt en op een later moment gecommuniceerd.
Wijk: 
Overwhere
Purmer-Noord
Weidevenne

Inloopavonden 11 en 13 september

De gemeente organiseert twee inloopavonden over de realisatie van de tijdelijke woningen, hier worden de aangepaste tekeningen gepresenteerd. Mensen kunnen deze bekijken en hierover vragen te stellen. Er is geen vast programma. De inloopavonden zijn op:

  • dinsdag 11 september tussen 19.00 en 21.00 uur in het wijkcentrum De Inval (Karekietpark 16);
  • donderdag 13 september tussen 19.00 en 21.00 uur in Kind- en Tienercentrum Riekstraat (Riekstraat 21).

Westerweg 69, Purmer-Noord, 25 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen ten noorden van Baanstee-Noord. Op de locatie staat een stopboerderij en enkele schuren. De bijgebouwen worden gesloopt en daar worden 25 woningen geplaatst, twee blokken van 8 woningen en een blok van 9 woningen (1 laag). Bij de woningen worden 18 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om tijdens de eerste raadsvergadering op 26 april 2018 een besluit te nemen over het voorstel.

Etserstraat, Purmer-Noord, 28-31 woningen

Op dit moment staat er een oud schoolgebouw, welke gesloopt gaat worden. Er worden, voor maximaal 10 jaar, tussen de 28 en 31 tijdelijke woningen geplaatst, afhankelijk van de variant waarvoor wordt gekozen. Ook worden ongeveer 22 parkeerplaatsen en een speelvoorziening gerealiseerd. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om tijdens de eerste raadsvergadering op 26 april 2018 een besluit te nemen over het voorstel.

Karekietpark, Overwhere, 44 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in de wijk Overwhere. Op de locatie staat een verouderd schoolgebouw. Op de locatie worden 44 tijdelijke woningen geplaatst, in twee lagen gestapeld, verdeeld over twee bouwblokken. Evenwijdig aan de woningen worden 30 nieuwe parkeerplaatsen (inclusief ontsluiting) gerealiseerd. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om tijdens de eerste raadsvergadering op 26 april 2018 een besluit te nemen over het voorstel.

Kanaaldijk, Weidevenne, 21 woningen

De locatie is gemeentelijk eigendom en gelegen in Kop van West. Het perceel is onbebouwd en heeft een woonbestemming. Op de locatie kunnen 21 tijdelijke woningen worden geplaatst, in drie lagen gestapeld. Er worden een aantal bezoekersparkeerplaatsen bij gerealiseerd. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om tijdens de eerste raadsvergadering op 26 april 2018 een besluit te nemen over het voorstel.

Belangstellingsformulier voor tijdelijke woning