Tijdelijk huisverbod

Naam verwerking: 
Tijdelijk huisverbod
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
om een huisverbod op te kunnen leggen of verlengen
Betrokkenen: 
uithuisgeplaatsten, Achterblijvers
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum, telefoonnummer, BSN, Geslacht
Herkomst: 
politie, hulpverleningsinanties (veilig thuis, smd, reclassering)
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, burgemeester, Politie, rechtbank, hulpverleningsinstanties (veilig thuis, smd, reclassering)
Bewaartermijn: 
direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerker: 
Khonraad, Edocs