Terugvordering / verhaal

Naam verwerking: 
Terugvordering / verhaal
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Werk en Inkomen / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het terugvorderen en innen van ten onrechte verstrekte Participatie Wet/ IOAW/ IOAZ gelden. Het uitvoeren van een verhaalsonderzoek m.b.t. Participatiewet/IOAW/IOAZ
Betrokkenen: 
Debiteur, eventuele partner, onderhoudsplichtige
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens, arbeidsgegevens, echtscheiding en alimentatie gegevens
Herkomst: 
Suite, SUWI-net aangeslotenen, GBA-V, BRP, bewindvoerders, advocaten, gemachtigden, werkgevers, inlichtingenbureau, KvK, ambassades
Ontvangers: 
JVZ i.g.v. bezwaar, belastingdienst, deurwaarder, LBIO, inlichtingenbureau, bewindvoerders, CBS, CAK, Organisatie schuldhulpverlening
Bewaartermijn: 
11 jaar na beeindiging of volledige aflossing vordering
Verwerker: 
Centric