Terrasvergunning

Wat u moet weten

Bij de behandeling van de aanvraag wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Zonder vergunning

Een terras tot 1,20 meter uit de gevel over de breedte van het pand mag u zonder vergunning plaatsen. Dit is echter afhankelijk van de inrichting van de straat of vastgestelde specifieke voorschriften. Neem hierover altijd contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Kosten

Leges

  • € 74,50 (geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan)

Precariobelasting in het centrumgebied

per m2 bedrag
kwartaal € 18,20
half jaar € 36,40
jaar € 72,80

Terras op de Koemarkt 

  • Zomerterras € 5,50 per m² per maand. Een zomerterras mag voor de duur van maximaal 8 maanden worden opgesteld in de periode 1 maart tot en met 31 oktober. 
  • Pleinterras (1 november tot 1 maart) € 1,35 per m² per maand.

Precariobelasting overig gebied

per m2 bedrag
kwartaal € 12,20
half jaar € 24,40
jaar € 48,80