Terrasvergunning

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Bij de behandeling van de aanvraag wordt gelet op mogelijke overlast voor omwonenden, voor voetgangers en ander verkeer, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden.

Zonder vergunning

Een terras tot 1,20 meter uit de gevel over de breedte van het pand mag u zonder vergunning plaatsen. Dit is echter afhankelijk van de inrichting van de straat of vastgestelde specifieke voorschriften. Neem hierover altijd contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Kosten

Leges

  • € 73,20 (geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan)

Precariobelasting in het centrumgebied

per m2 bedrag
kwartaal € 17,90
half jaar € 35,80
jaar € 71,60

Zomerterras op de Koemarkt 

  • € 5,45 per m² per maand. Een zomerterras mag voor de duur van maximaal 8 maanden worden opgesteld in de periode 1 maart tot en met 31 oktober. 

Precariobelasting overig gebied

per m2 bedrag
kwartaal € 12,00
half jaar € 24,00
jaar € 48,00

 

Voorwaarden

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet en de Apv is in de Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Purmerend 2013 (pdf, 1,8mb) een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.