Tarwestraat

Het gaat om de locatie aan de achterzijde van de woningen van de Tarwestraat 3- 43E, waar de voormalige schooltuinen gesitueerd waren.

Wat gaat er op de locatie gebouwd worden

De beoogde programmering voor de locatie is maximaal 26 woningen, specifiek bedoeld voor ouderen. Zo kunnen ouderen in de wijk hier ook blijven wonen als ze niet meer in een eengezinswoning willen of kunnen wonen. De woningen worden maximaal drie lagen hoog en komen zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing af te staan, zoals met de buurt in een eerder stadium besproken.

Vervolg

  • 26 september 2019 - In de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen voor deze locatie.
  • 18 november 2019 - De plannen zijn verder uitgewerkt en aan omwonenden gepresenteerd.
    Tijdens deze avond hebben we de verschillende varianten laten zien en konden inwoners meedenken over de plannen. Bekijk de verschillende varianten.
  • Er is een gecombineerd parkeeronderzoek uitgevoerd voor de ontwikkellocaties Aletta Jacobslaan, Koggenland/Luitje Broekemastraat, Riekstraat, Tarwestraat en Torenmolen. Dit onderzoek is een vrij groot bestand van enkele tientallen pagina's. Daarom publiceren we het niet op deze pagina. U kunt het wel per mail bij ons opvragen als u dit rapport wilt inzien.
  • Voor het ontwikkelen van de woningen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is uiteindelijk ook weer een beslissing van de gemeenteraad. Als de plannen zo ver gevorderd zijn, wordt eerst het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dan opnieuw op de plannen reageren door een zienswijze in te dienen. Op basis van die zienswijzen kan het plan nog worden aangepast voor de raad een definitief besluit neemt.
  • Voor deze locatie is een ecologisch onderzoek uitgevoerd, dat u hier kunt bekijken. Flora en fauna check.pdf
  • 5 maart 2020  Er is bodemonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kan en wordt het bodemonderzoek nader geduid in de toelichting op het bestemmingsplan. Bodemonderzoek Tarwestraat.pdf
  • Op 30 september 2020 staat een bewonersavond gepland. U kunt deze bijeenkomst online bijwonen via ons Youtube kanaal.

Ga naar alle onderzoeken

Stappenplan binnenwijkse ontwikkellocaties.pdf

Vragen

Stuur uw vraag naar ontwikkellocaties@purmerend.nl

Projectcategorie: 
Woningbouw
Met betrekking tot: 
appartementen
Wijk: 
Purmer-Noord
Aantal woningen: 
26