Subsidieregister

De gemeente publiceert vanaf 2013 een overzicht op de gemeentelijke website van de verleende subsidies in Purmerend. Met dit subsidieregister wordt transparant gemaakt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. Onderstaand treft u dit overzicht. Waarderingssubsidies zijn definitieve subsidies. Voor Periodieke subsidies en projectsubsidies geldt dat het uiteindelijk vastgestelde bedrag gelijk of lager uit kan vallen. Dit is afhankelijk van de gerealiseerde activiteiten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Als u vragen heeft over het subsidieregister kunt u contact opnemen met het Subsidie Coördinatiepunt via (0299) 452 655 of per mail subsidie@purmerend.nl
Instelling Categorie Soort Jaar Bedrag
Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje Educatie Periodiek 2013 €82.281,89
Peuterspeelzaal De Kleine Inval / Klein Duimpje Educatie Periodiek 2013 €76.973,47
Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Waterland Educatie Periodiek 2013 €72.578,17
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland / Schakelklas Nieuwkomers Educatie Periodiek 2013 €134.210,39
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Noordwest Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €16.781,45
Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €56.450,36
Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend (AOP) Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €953.874,95
Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland Midden Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €86.919,04
Stichting Sociaal Logement Waterland Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €64.308,12
GGZ Dijk en Duin Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €18.669,97
Vereniging Humanitas Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €59.067,94
Stichting Streetcornerwork Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €249.192,71
SMD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €1.782.733,71
Brijder Verslavingszorg B.V. / Parnassia Groep Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €479.356,45
Stichting Spirit! Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €211.563,16
GGD Zaanstreek-Waterland Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €177.174,65
GGD Z-W / Team Bemoeizorg Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €99.336,18
Zorgbelang Noord-Holland Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €55.308,00
Stichting Wonen en zorg / Respijtzorg Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €11.690,10
Stichting Wonen en Zorg / Wijkplein Centrum Zorg en Welzijn Periodiek 2013 €82.459,20