Subsidie duurzame energiemaatregelen

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

0299 - 452 452

contact per e-mail

Duurzaamheidssubsidies
Postbus 15, 1440 AA Purmerend

Wat u moet weten

Onder voorwaarden kunt u voor duurzame energiemaatregelen aan uw woning of maatschappelijk gebouw subsidie aanvragen.

Maatregelen waarvoor subsidieaanvraag mogelijk is.

Voorwaarden

  • De bestaande particuliere woning (geen recreatiewoning) of het pand van de maatschappelijke organisatie staat in de gemeente Purmerend
  • De uitvoering van de energiebesparende maatregelen mag niet zijn gestart voordat de subsidie is verleend
  • Er is niet eerder voor soortgelijke activiteiten subsidie verleend

Aanvragen

Als bijlage bij de aanvraag moet een een (kopie)offerte of koopovereenkomst worden verstuurd. Zonder deze offerte kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

Indien het gaat om een aansluiting op een warmtenetwerk moet het aanvraagformulier vergezeld zijn door een (kopie-) leveringsovereenkomst.

Aanvragen

Overzicht duurzame energiemaatregelen