Subsidie duurzame energiemaatregelen

Het subsidieplafond van € 230.000, dat is vastgesteld voor de uitvoering van de Subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen c.a. gemeente Purmerend 2017 is met ingang van 28 juni 2019 bereikt.

Dit betekent dat er dit jaar geen subsidieaanvragen meer op grond van deze regeling in behandeling kunnen worden genomen. Er is nog geen besluit genomen door de gemeenteraad over eventuele continuering van deze subsidieregeling in 2020.

0299 - 452 452

contact per e-mail

Duurzaamheidssubsidies
Postbus 15, 1440 AA Purmerend