Subsidie Beschermd Wonen

Naam verwerking: 
Subsidie Beschermd Wonen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie ten behoeve van de monitoring van de verleende subsidiebeschikking
Betrokkenen: 
contactpersonen zorgaanbieders, betrokkene
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, BSN, indicatie
Herkomst: 
Betrokkene, subsidie aanvrager
Ontvangers: 
JVZ (i.g.v. bezwaren)
Bewaartermijn: 
Uiterlijk 31 augustus van het jaar volgend op het subsidiejaar
Verwerker: 
nee