Stichting Wonen en zorg - Wijkpleinfuncties/samenredzaamheid

Subsidie 2021 voorhet organiseren van activiteiten voorkwetsbare ouderen die langer thuis moeten blijven wonen door terugdringing van intermurale zorg.

 

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
140.000,00