Stichting Wonen en Zorg - Wijkplein Centrum en Gors

Subsidie 2021 voor activiteíten voor ouderen gericht op ontmoeting  informatie. De activiteiten worden georganiseerd met ondersteuning van vrijwilligers en insamenwerking met o.a. Clup Welziijn. Onderdeel van de verleende subsidie is een bedrag van € 1.250,- betreffende de regeling tegemoetkoming kostenvergaderingen/bewonerscommissies/ buurtcommissies/wijkinitiatieven.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
94.618,00