Stichting Wonen en Zorg - Mantelzorgondersteuning

Subsidie 2021 voor ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers in het Ontmoetingscentrum De Dageraad. De ondersteuning helpt mensen een nieuw evenwicht te vinden. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het omgaan met de eigen invaliditeit, het behouden van een positief zelfbeeld en het omgaan met een onzekere toekomst. Met deze ondersteuning wordt de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
13.188,00