Stichting Wij-Allemaal

Subsidie 2021 voor activiteiten van het Inloophuis Wij-Allemaal. De subsidie wordt verleend omdat uw organisatie een plek biedt voor lotgenotencontact en een bijdrage levert aan het herstel van zelfredzaamheid en aan de participatie van mensen die kanker hebben of hebben gehad, alsmede aan familie en/of nabestaanden.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Waardering
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
20.000,00