Stichting Vier het leven

Subsidie 2021 voor de organisatie en begeleiding van sociaal culturele uitjes voor kwetsbare ouderen uit Purmerend.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Waardering
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
1.250,00