Stichting Samenwerkingsverband Waterland VO Waterland SMW

Subsidie 2021 voor SMW+ is laagdrempelige kortdurende hulp te bieden aan kinderen, om zo belemmeringen in hun ontwikkeling weg te nemen. Indien nodíg verwijst SMW na het in kaart brengen van de hulpvraag door naar andere vormen van jeugdhulp.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
142.600,00