Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord

Subsidie 2021 voor activiteiten met betrekking tot het verstrekken van gratis juridisch advies voor minder draagkrachtigen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Waardering
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
3.298,00