Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

De Bibliotheek geeft invulling aan de taken uit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB) en geeft binnen de wet uitwerking aan kerntaken en deelname aan activiteiten binnen het netwerk. Met het organiseren van uw activiteiten wordt leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid ondersteund in de gemeente Purmerend. Diensten als bijvoorbeeld het NL Plein dragen bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van het leren van de Nederlandse taal bij onder meer vluchtelingen. Diensten als Boekstart dragen bij aan het bevorderen van taalkennis bij zeer jonge kindjes. Veel activiteiten gebeuren met ondersteuning van vrijwilligers en in samenwerking met diversemaatschappelijke en culturele organisaties en scholen.

Categorie subsidie: 
Actief in de Stad
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
1.964.900,00