Stichting Odion

Subsidie 2021 voor het aanbieden van maatwerkvoorzieningen op het gebied van Beschermd  Wonen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
58.372,00