Stichting Mee-Doen Purmerend

Subsidie 2021 voor activiteiten voor eenzame en gehandicapte ouderen. De activiteiten van Stichting Mee-doen Purmerend dragen bij aan het uit hun isolement halen van kwetsbare en eenzame ouderen. De gelden zijn bedoeld voor benzinekosten, kosten van vrijwilligers en bijdrage van deelnemers die de kosten zelf niet kunnen dragen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Waardering
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
3.000,00