Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Z/W SMW

Subsidie 2021 voor laagdrempelige kortdurende hulp te bieden aan kinderen, om zo belemmeringen in hun ontwikkeling weg te nemen. Indien nodig verwijst SMW, na het in kaart brengen van de hulpvraag, door naar andere vormen van jeugdhulp.  2020-2021 2e helft.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
192.000,00