Stichting Levvel (voorheen Spirit) SMW+

Subsidie 2021 voor Schoolmaatschappelijkwerk. 2020-2021 2e helft.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
425.866,00