Stichting Levvel (voorheen Spirit) JMW ambulant stand alone)

Subsidie 2021 voor activiteiten die zich richten op het bieden van specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
984.777,00