Stichting leviaan

Subsidie voor 2021 de toeleiding tot zorg en begeleiding van zorg mijdende cliënten/ gezinnen met OGGZ problematiek.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
37.474,00