Stichting Evean Zorg (thuisbegeleiding)

Subsidie 2021 voor het inzetten van thuisbegeleiding voor kwetsbare gezinnen ondersteund in het organiseren en structureren van hun dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. jeugdzorg, sociaal raadslieden, wijkverpleegkundigen en de GGD

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
54.998,00