Stichting Buurtgezinnen.nl

Subsidie 2021 voor Stichting Buurtgezinnen.nl. Buurtgezinnen organiseert een vorm van vrijwillige flexibele opvoedondersteuning die vitale gezinnen (steungezinnen) geven aan overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) in de buurt. Hiermee wil Buurtgezinnen ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
69.660,00