Stichting Buurtcentrum Gildeplein

Subsidie 2021 voor het Buurtcentrum Gildeplein. Het Buurtcentrum Gildeplein is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Er worden laagdrempelig activiteiten georganiseerd, met name voor ouderen. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale samenhang in de buurt en het verminderen van eenzaamheid. De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers in samenwerking met maatschappelijkeorganisaties.

Bij de bepaling van het subsidiebedrag is rekening gehouden met het volgende: Onderdeel van de verleende subsidie is een bedrag van € 2.500,- betreffende de regeling tegemoetkoming kosten vergaderingen/ bewonerscommissies/buurtcommissies/ wijkinitiatieven. Hierin staat vermeld dat voornoemde groepen gratis gebruik kunnen maken voor vergaderingen van door de gemeente erkende accommodaties. Dit betreft ook Buurtcentrum Gildeplein. Als beheerder brengt u geen kosten in rekening bij voornoemde groepen voor huur en koffieverstrekkingwanneer deze gebruik willen maken van uw accommodatie.

 

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
36.425,00