Stichting Altra (specialistische jeugdzorg ATOS)

Subsidie 2021 voor  specialistische jeugdhulp voor leerlingen met een behoefte aan extra ondersteuning (ATOS) door (psychiatrische) problematiek en (veelal in combinatie met) leerproblemen.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Periodiek
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
513.437,00