Stichting Altra (kinderen in opvang)

Subsidie 2021 voor  de inzet van specialistische jeugdhulp voor kinderen die verblijven in het AOP.

Categorie subsidie: 
Zorg en Welzijn
Subsidiesoort: 
Project
Jaar: 
2021
Bedrag subsidie: 
167.669,00